Mano katalogas

Vardas
Slaptažodis
> Registruotis
> Pamiršau slapražodįLietuvos miesteliai

Tirkšliai

Tirkšlių herbas

Tirkšliai – miestelis Mažeikių rajone, šalia kelio Mažeikiai–Plungė, prie Viešetės upelio. Tirkšlių seniūnijos centras. Miestelyje stovi Kristaus Karaliaus bažnyčia (pastatyta 1939 m.), yra Tirkšlių vidurinė mokykla, paštas. Miestelio centre stovi 5 širdžių koplytstulpis, o prie miestelio – Tirkšlių pušynas. Yra kapinės (su koplyčia).
Spėjama, kad Tirkšlių miestelis įsikūręs XVI a. pradžioje. Literatūros šaltiniuose nurodoma, kad 1569 m. miestelis buvo gerokai išaugęs. Tų metų išlikusiame inventoriuje aprašyta Tirkšlių miestelio sklypai, žemės ribos, gyventojai, turgavietė, alinės su nuomos mokesčio dydžiu. 1605 m. į Tirkšlius atvykęs karaliaus revizorius E. Ilgovskis vėl surašė inventorių. Tada Tirkšlių valdai priklausė daugiau kaip 150 valakų. 1667 m. Tirkšlių seniūnu buvo Jeronimas Važinskas. Nuo XVII a. pradžios minima Tirkšlių bažnyčia.

XVII a. pradžioje Tirkšlių apylinkėse dar buvo daug prietarų. 1630 m. birželio 12 d. už „raganavimą” sudeginta Regina Kosciukienė. Kiek vėliau čia sudegintos dar dvi raganos.

Tirkšliai labai nukentėjo Šiaurės karo metu ir per 1710 metų maro epidemiją. 1721 m. inventoriuje surašyti miestelio gyventojai, aprašyta Tirkšlių dvaro rūmai ūkiniai pastatai, bravoras, tvenkiniai, žemė su dvarui priklausančių kaimų baudžiauninkais. Vietos gyventojai aktyviai dalyvavo 1863 m. sukilime, veikė atskiras A. Mitkevičiaus vadovaujamas maždaug 40 sukilėlių būrys, sugebėjęs užimti Tirkšlius, bet vėliau susidūręs su gausesne ir geriau ginkluota rusų kariuomene ir pralaimėjęs mūšį. Dalis sukilėlių pasitraukė į miškus ir bandė tęsti kovą, tačiau nesėkmingai. Po sukilimo žymesni sukilimo dalyviai buvo ištremti Sibiran arba nužudyti.

1853 m. Tirkšliuose veikė parapinė pradžios mokykla su 32 mokiniais. Tačiau po 1863 m. sukilimo 1867 m. įsteigta rusiška mokykla, kuri buvo viena iš seniausių krašte. Mokykla iškilmingai atidaryta 1867 m. vasario 5 d. Iš pradžių joje buvo 25, vėliau – 50 mokinių. 1909 m. šioje mokykloje pradėjo dirbti ir lietuvis mokytojas.

XX a. pradžioje Tirkšliuose buvo 7 alinės, žydo laikoma krautuvė, valsčiaus raštinė, nebuvo nei gydytojo, nei vaistinės. Nepriklausomybės laikais Tirkšliuose buvo pradžios mokykla, girininkijos įstaiga, valsčiaus savivaldybė, policijos nuovada, paštas, kelios krautuvės, kooperatyvas, vaistinė, malūnas su elektros tiekimu miesteliui, kelios amatų verslo įmonės, šaulių skaitykla (nuo 1926 m.), valstybinė biblioteka (nuo 1936 m).

1905 m. Tirkšlių revoliucionieriai sudaužė degtinės monopolio parduotuvę ir platino atsišaukimus prieš caro valdžią. Buvo suimtas mokytojas Stančiukas ir keli kiti aktyvūs sukilimo dalyviai. 1919 m. kovo 2 d. prie Tirkšlių lietuviai savanoriai sumušė raudonosios armijos 39 pulką. 1923 m. miestelyje buvo 138 ūkiai ir 791 gyventojas. Nuo 1925 m. iki 1931 m. veikė ūkininkų sąjungos kredito bankelis. 1924 m. kovo 15 d. įkurta žemės ūkio draugija „Agrikultūra”. Tarpukariu miestelis buvo Mažeikių apskrityje.

2004 m. birželio 21 d. Prezidento dekretu patvirtintas miestelio herbas.

Įžymybės

Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčia, past. 1939 m.

Kristaus Karaliaus bažnyčia yra plytų mūro, neogotikinė, stačiakampio plano, vienabokštė, su apside. Tirkšlių bažnyčiai 1612 m. dovanota žemės. 1616 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Zigmantas Vaza paragino Tirkšlių seniūną E. Fitingą pastatyti bažnyčią. 1766 m. pastatyta nauja bažnyčia. 1936 m. bažnyčia sudegė. 1937–1939 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Statyba rūpinosi kunigas Antanas Kiela (1899–1983 m.). Klebonas Bronislovas Burneikis (1923–1991 m.) pastatė kleboniją.

Penkių širdžių koplytstulpis pastatytas XVII a. pabaigoje. Koplytsulpis baltas, mūrinis, apie 5 m aukščio, pasibaigia geležiniu kryžiumi. Pastogę laiko keturi mūriniai stulpeliai. Koplytstulpio šonuose yra po penkias įdubusias raudonai dažytas širdis. Apie koplytstulpio atsiradimą yra daug padavimų. Viename jų teigiama, kad koplytstulpį pastačiusi Važinskienė savo sūnaus, kurį pakorė švedai, atminimui, 1667 m. Kitame padavime menama, kad švedams puolant žemaičius, Tirkšlių savininkas ir Apuolės pilies gynėjas Važinskis buvo išvykęs į apylinkes telkti kariuomenės. Švedai atvykę į Tirkšlius ir pradėję Važinskio ieškoti. Juos pamačiusi Važinskienė su 4 vaikais pasislėpusi viename iš trijų dvaro požeminių urvų. Švedai įsiveržę, bet nieko neradę. Sugavę sargą (tarną), klausinėję, kur yra dvarininkas ir jo šeima. Tačiau sargas neišdavęs ir slėptuvės neparodęs. Įpykę švedai nuvedę sargą į miestelio aikštę ir ten jį nužudę. Sugrįžęs namo, Važinskis atradęs visus šeimos narius. Ištikimajam sargui, išgelbėjusiam jo šeimos narių gyvybes, pastatydinęs mūrinį paminklą su 5 raudonomis širdimis. Kitais duomenimis, koplytstulpis pastatytas 1867 metais.
Tirkšlių atsiskyrėlio (pustelninko) kryžius

Apie 1780 m. į Tirkšlių pušyną gyventi atsikėlęs Tadeušas Drazdauskas. Jį čia atsiuntęs vyskupas Giedraitis, kad patrauktų daugiau žmonių į katalikų tikėjimą. Drazdauskas pasistatęs medinį be langų namelį, jame gyvenęs atsiskyrėliškai. Čia ir miręs. Tirkšlių atsiskyrėlio (pustelninko) kryžius pastatytas Tirkšlių pušyno glūdumoje. Kryžius metalinis, įtvirtintas akmeniniame pagrinde. Paminklą juosia tvora, kurią laiko aštuoni kuoleliai. Vienoje pusėje akmeninio pundamento užrašyta „ČE GIVENA PUSTELNIKS DRAZDAUSKIS IR MIRE 1835”, kitoje – „PASTATĖ AVGUSTINAS ŠAKIS 1918 m.”

Žymūs žmonės

* Tirkšliuose gimė kompozitorius Vytautas Klova (1926–).
* Miestelio kapinėse palaidota viena pirmųjų lietuvių operos solisčių Morta Vaičkienė (1897–1977).


Renginiai Tirkšliuose
Vienas iš informacijos šaltinių - "Vikipedija".

Kur apsistoti?


Kur pavalgyti?


Informacijos talpinimas


Dėl informacijos talpinimo Lietuvos turizmo išteklių kataloge prašome kreiptis el. paštu katalogas@turizmoakademija.lt arba telefonu +370 677 25652

Information supply


For information supply purposes in Lithuanian tourism resources directory please contact by e-mail: katalogas@turizmoakademija.lt or phone: +370 677 25652