Mano katalogas

Vardas
Slaptažodis
> Registruotis
> Pamiršau slapražodįLietuvos miesteliai

Nemakščiai

Nemakščių herbas

Nemakščiai – miestelis Raseinių rajone, tarp Žemaičių plento ir automagistralės, vidury ruožo Viduklė–Kryžkalnis. Seniūnijos centras, stovi Švč. Trejybės bažnyčia (nuo 1942 m.), yra M. Mažvydo vidurinė mokykla, paštas. Yra smėlio telkinys.
Miestelis 5 km nuo Viduklės geležinkelio stoties, 13 km nuo Skaudvilės, prie Kauno–Klaipėdos plento, Vilniaus–Klaipėdos automagistralės, 7 km nuo Rygos–Karaliaučiaus plento.
* 1386 m. Nemakščių vietovė (Nemaxte) paminėta kryžiuočių žvalgų kelių aprašyme. Čia nurodoma, kad prie Nemakščių yra didelis ežeras ir Šventasis miškas.

Padavimas sako, kad senovėje dabartinių Nemakščių vietoje augusi didžiulė giria, o prie jos stovėjęs namas, kuriame veikusi smuklė. Tą namą vietos gyventojai Namūkščiu vadinę. Laikui einant, apie jį pradėjęs formuotis kaimas, išaugęs į bažnytkaimį. Jį pagal pirmąjį čia stovėjusį namą Namokščiais imta vadinti, vėliau – Nemakščiais.
* 1590 m. rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Nemakščių miestelis. Apie 1590 m. čia pastatyta Romos katalikų koplyčia. Laikyti pamaldų į Nemakščius atvykdavo kunigas iš Viduklės.
* XVI a. Nemakščių dvaras ir miestelis priklausė Viduklės apskričiai. Nemakščiai buvo valsčiaus centras, čia vykdavo turgūs.
* 1636 m. Nemakščiuose pirmąją katalikų bažnyčią pastatė žemaičių seniūnas Jeronimas Valavičius. Ji buvo medinė. Tais metais įkurta ir parapija, parapinė mokykla. Šią bažnyčią karalius Vladislovas Vaza aprūpino žeme ir kitais turtais.
* 1724 m. Nemakščiams suteiktos prekybinės privilegijos.
* 1773 m. Nemakščių parapinėje mokykloje buvo 53 mokiniai.
* 1724 m. karalius Augustas II Nemakščiams suteikė privilegiją rengti savaitinius turgus.
* 1768 m. Stanislovas Augustas Nemakščiams suteikė teisę rengti savaitinius turgus ir metinius prekymečius. Turgūs čia vykdavo per Šv. Juozapą, Šv. Jurgį, Švč. Trejybės šventę, per Šv. Baltramiejų, Šv. Simoną Judą. Žvirzdėje, kuri yra apie 2 km nuo Nemakščių, per Šv. Simoną vykdavo didžiuliai ožkų turgūs.
* Apie 1780 m. vietoje sudegusios bažnyčios pastatyta nauja. Statyba rūpinosi kunigas Počuipis. Ši bažnyčia sudegė 1814 m.* Nuo 1785 m. Nemakščiuose buvo rengiami savaitiniai turgūs ir penki prekymečiai per metus.
* 1812 m. Nemakščius ir jų apylinkes nusiaubė Napoleono kariuomenė.
* 1826 m. klebono J. Stželeckio rūpesčiu Nemakščių katalikų bažnyčia atstatyta.
* 1831 m. Nemakščių apylinkėse siautė choleros epidemija, kurios metu ypač daug numirė žydų tautybės žmonių.
* 1831, 1863 m. Nemakščių valsčiaus gyventojai aktyviai dalyvavo sukilimuose. Jiems pralaimėjus, į Molavėnų ir Griaužų kaimus atkelta nemažai rusų kolonistų.* 1841 m. Nemakščių parapijoje buvo 2 749 gyventojai.
* 1863 m. sukilėliai sunaikino Nemakščių valsčiaus bylas ir kitus dokumentus.
* 1863 m. Nemakščiuose pradėjo veikti rusiška mokykla.
* 1881 m. Nemakščiuose pastatyta nauja bažnyčia (tuo metu ji buvo viena iš didžiausių medinių bažnyčių Žemaitijoje). Prieš Pirmąjį pasaulinį karą bažnyčios šventorius buvo išpuoštas vertingomis vietos meistrų išdrožtomis medžio skulptūromis.
* 1897 m. Nemakščiuose buvo 1 180 gyventojų.
* XIX a. pab. – XX a. pr. Nemakščiai priklausė Skaudvilės valsčiui.
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Nemakščiuose gyveno 1 250 žmonių (iš jų 800 žydų, 200 rusų, 150 vokiečių, 50 lenkų, 50 lietuvių).
* Vyskupo M. Valančiaus laikais Nemakščiuose veikė mokykla (1853 m. joje mokėsi 11 vaikų). Po 1863 m. ši mokykla reorganizuota į rusišką.
* 1908 m. gruodžio 27 d. Nemakščiuose surengtas pirmas viešas lietuviškas vakaras.
* 1909 m. lapkričio 8 d. Nemakščiuose atidaryta, pašventinta lietuviška „Saulės“ skyriaus mokykla. Tais metais ją lankė 60 mokinių. Dar 80 buvo pageidaujančių joje mokytis, bet trūko vietų.
* 1915 m. vokiečių kariuomenė apšaudė Nemakščių bažnyčią, sugadino vargonus, suardė bokštą, o kiek vėliau išsivežė varpus.
* Vykstant Pirmajam pasauliniam karui, kunigas J. Janulaitis Nemakščiuose ir jų apylinkėse pradėjo organizuoti lietuviškas mokyklas.
* Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Nemakščiai tapo valsčiaus centru ir priklausė Raseinių apskričiai.
* 1923 m. Nemakščiuose buvo 113 sodybų, 1 018 gyventojų (daugumą iš jų sudarė žydų tautybės žmonės). Tuo metu veikė viena katalikų bažnyčia, 3 žydų sinagogos bei maldos namai, valdžios lėšomis pastatyta pradžios mokykla, žydų pradžios mokykla, katalikų parapinė mokykla, pieninė, bankas, paštas, vaistinė, malūnas, elektros stotelė, keliolika parduotuvių ir kt.

* Per Antrąjį pasaulinį karą Nemakščiai sunaikinti (nepaliesti liko tik 3 gyvenamieji namai). 1941 m. sudegė ir Nemakščių katalikų bažnyčia, o kartu su ja ir šią bažnyčią, jos šventorių puošusios medžio skulptūros. Po karo nauja medinė bažnytėlė pastatyta kunigo Juozo Ruibio rūpesčiu.
* Po Antrojo pasaulinio karo Nemakščiai iki 1962 m. priklausė Skaudvilės rajonui, buvo Nemakščių kolūkio centras.
* 1959 m. Nemakščiuose buvo 545 gyventojai.
* Nuo 1962 m. Nemakščiai priklauso Raseinių rajonui.
* Šiuo metu Nemakščiuose gyvena apie 900 žmonių.
* Nemakščių seniūnijai priklauso 11 436 ha teritorija. Čia yra apie 2 300 gyventojų (99 proc, jų – lietuvių tautybės).
* 2003 m. rugpjūčio mėnesį įregistruota Nemakščių bendruomenės santalka. Bendruomenė siekia vienyti gyventojus sprendžiant kultūros, socialines, ūkines ir kitas problemas. Aktyvios ir Užkalnių, Balčių, Pašešuvio bendruomenės.

Nemakščiuose pastatyta nauja šiuolaikinės architektūros bažnyčia (projekto autorius Vytautas Makaraitis). Seniūnijos teritorijoje veikia Balčios hidrografinis ir Pašešuvio kraštovaizdžio draustiniai.


Renginiai Nemakščiuose
Vienas iš informacijos šaltinių - "Vikipedija".

Kur apsistoti?


Kur pavalgyti?


Informacijos talpinimas


Dėl informacijos talpinimo Lietuvos turizmo išteklių kataloge prašome kreiptis el. paštu katalogas@turizmoakademija.lt arba telefonu +370 677 25652

Information supply


For information supply purposes in Lithuanian tourism resources directory please contact by e-mail: katalogas@turizmoakademija.lt or phone: +370 677 25652